Perma Smøreapparater

Udførsel af smøreopgaver under drift - i områder der er defineret som værende ”farlige” kan ofte være en udfordring for virksomhederne. Et farligt område kan være svært tilgængelige maskiner / applikationer der kræver periodisk fedt smøring. Det kan også være områder, hvor der er risiko for eksplosionsfare under drift.

Square Oil A/S, der har arbejdet med smøreteknik siden starten af 1960´erne, har løsninger der hjælper virksomhederne med fedt & olie smøring under drift i farlige områder. En af metoderne er anvendelse af smøreapparater fra Perma-tec i Tyskland – som Square Oil forhandler i Danmark.

Perma smøreapparater.
Perma-tec i Tyskland er en af de største udbydere af ”single point lubrication” løsninger der dækker en bred vifte af industriens krav. Navnet perma står for innovative og kreative løsninger i smøringsteknologi. Single-og multi-point smøresystemer fra perma-tec kan findes i alle typer af industrier og applikationer overalt i verden.

Ex godkendte apparater.
En række af smøreapparaterne som Square Oil A/S tilbyder fra Perma-tec er Ex godkendte. En af modellerne, kan efter montering kontrolleres af maskinens styresystem mht. smøreinterval og pumpetid. Andre modeller indstilles ved montering og ”passer sig selv” i op til 12 måneder.

Arbejdsmiljø
Vedligehold i farlige områder, kan også være svært tilgængelige steder, hvor det er forbundet med en del sikringsarbejde inden vedligeholdet kan påbegyndes. På disse steder oplever Square Oil A/S, at det er meget populært at ”klare” fedt & olie smøring ved hjælp af et smøreapparat. De ansatte opholder sig mindre tid i disse omgivelser – samtidig med at smørestederne får en kontinuerlig tilførsel af smøremiddel under drift – og ikke ”kun” i forbindelse med vedligeholdelses stop.

Det skal kunne betale sig
Det er ikke nok, at kunne tilbyde at sælge et apparat – der skal følge noget andet med. Square Oil A/S sørger for at det korrekte smøremiddel anvendes til applikationerne med det korrekte interval. Rette produkt – Rette sted – Rette tid. Smøreapparaterne kan leveres med en bred vifte af smøremidler fra gængse smøremiddel producenter. Udvalget spænder lige fra standard smøremidler til High Performance produkter, som Square Oil A/S arbejder med til daglig.